Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][MOKOTÓW] Klub Malucha i Rodzica
                                  
                                DZIECI.gif KLUB MALUCHA I RODZICA
 

Bezp?atna oferta dla Dzieci w wieku 2,5 - 5 lat i ich Rodziców.
 

                Do Klubów Malucha i Rodzica
                             zapraszamy

          od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 10:00 - 13:00 


                            Mokotów, ul. Grottgera 25a, tel.  22 841 03 72


                                          WYDARZENIA W KLUBIE
                                                        FOTO
                                                    PROGRAMY


                                          WYDARZENIA W KLUBIE MALUCHA


ZAPRASZAMY DO OGL?DANIA STRONY NA FACEBOOK-u


kliknij tutaj:

Kazimierz Lisiecki "Dziadek" Ognisko MokotówWitamy w nowym roku szkolnym 2014/2015.

Informacje o wydarzeniach w naszym Klubie i zdj?cia milusi?skich  znajdziecie

na facebook-u OGNISKA "MOKOTÓW"
13 grudnia 2013       
                                   
                                                        WIGILIA


W pi?tek 13 grudnia 2013 roku w Klubie Malucha by?a Wigilia.
Milusi?scy , rodzice i dziadkowie wspólnie bawili si? przy muzyce, ?piewali kol?dy
i  ozdabiali ?wi?teczne ciasteczka. Na ko?cu przyszed? do najm?odszych ?w. Miko?aj
z workiem prezentów.  Dzieci zrobi?y najbli?szym niespodziank? w postaci ?wi?tecznego stoika.


zobacz foto na facebook-u  
           

 

                                   WITAMY PO WAKACYJNEJ PRZERWIE.


2013 WRZESIE?

Od 9 wrze?nia 2013 roku KLUB MALUCHA w Ognisku "Mokotów" wznowi? swoj? dzia?alno??.
zobacz foto... NA FACEBOOK-U 


2013 CZERWIEC


07 czerwca 2013 roku odby?o si? uroczyste zako?czenie roku przedszkolnego z udzia?em dzieci i rodziców. Wszyscy wspólnie bawili si? przy zabawach muzycznych prowadzonych przez cioci? Agnieszk?. Dzieci wraz z cioci? Jol? za?piewa?y dla rodziców piosenk?. By? wspólny posi?ek, a na zako?czenie dzieci otrzyma?y pami?tkowe dyplomy i upominki.

Wszystkim ?yczymy mi?ych i s?onecznych wakacji.

 

2013 MAJ


24 maja 2013 roku dzieci z Klubu Malucha z okazji Dnia Matki przygotowa?y dla swoich mam pi?kne kolorowych kwiatów laurki. Z inicjatywy cioci Beatki odby?a si? w Klubie sesja fotograficzna i dzieci obdarowa?y swoje kochane mamy w?asnymi portretami. Ta "portretowa" niespodzianka by?a mi?ym zaskoczeniem i spowodowa?a niezwyk?? rado?? w?ród mam i cz?onków rodzin naszych dzieci.2013 MAJ 


Dzieci z Klubu Malucha ch?tnie bawi? si? na ?wie?ym powietrzu. S?oneczna pogoda zach?ca do wyj?cia na teren przyleg?y do Ogniska "Mokotów" i aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych.
2012 GRUDZIE?

W dniu 14 grudnia 2012 roku odby?o si? wigilijne spotkanie dzieci i rodziców w Klubie Malucha.

W programie by?y mi?dzy innymi:

- rodzinne zaj?cia plastyczne o tematyce ?wi?tecznej
- wigilijny pocz?stunek dla rodziców i dzieci
- wizyta prawdziwego ?wi?tego Miko?aja z prezentami.

By? to jednocze?nie ostatni dzie? zaj?? w Klubie ko?cz?cy projekt realizowany w roku 2012. 
2012 WRZESIE?


Od 10 wrze?nia 2012 roku w Ognisku "Mokotów"  -  KLUB MALUCHA rozpocz?? swoj? dzia?alno??. 
Czerwiec 2012 - zako?czenie roku
 
Rok przedszkolny zako?czy?y dzieci z Klubu Malucha. Otrzyma?y dyplomy i upominki. W uroczysto?ci brali udzia? rodzice. Dzieci recytowa?y wierszyki i ?piewa?y piosenki. Ciocia  Agnieszka poprowadzi?a zabawy taneczne dla dzieci i rodziców. Pó?niej wszyscy zjedli posi?ek, który zako?czy? si? wspólnym przygotowaniem deseru przez dzieci i rodziców.

2012.06.01 Dzie? Dziecka

W dniu 1 czerwca 2012 r. w Klubie Malucha odby? si? Dzie? Dziecka.
Po ?niadaniu dzieci wzi??y udzia? w zabawach ruchowych z nagrodami. By?y ta?ce przy muzyce z poduszk? nag?owie, zabawa „Raz, dwa ,trzy Baba Jaga patrzy, bieg z przeszkodami, mini turniej celnego strzelania goli do  bramki oraz zabawy z chust? KLANZA, które dzieci najbardziej lubi?. Udzia? w konkurencjach nagrodzony zosta? s?odk? niespodziank?.

2012.04.03 ?niadanie Wielkanocne

W dniu 3 kwietnia 2012 roku w Klubie odby?o si? ?niadanie wielkanocne. Do Klubu przyby?y rodziny naszych dzieci.  Tradycyjnie dzieci z rodzicami i starszym rodze?stwem zasiedli do ?wi?tecznego sto?u. By?y ?yczenia i wspólne dzielenie si? jajkiem oraz mi?a i radosna atmosfera. Na koniec ciocia Jola obdarowa?a dzieci w imieniu „wielkanocnego zaj?ca” s?odkim barankiem.

2012.03.14 KLUB MALUCHA wznawia dzia?alno?? !!!

W dniu 14 marca 2012 KLUB MALUCHA w Ognisku "Mokotów" wznowi? swoj? dzia?alno?? ! Obecnie ucz?szcza do Klubu 15 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.Dzieci bawi? si? oraz maj? zaj?cia plastyczne, rytmiczno-taneczne i logopedyczne. Poznaj? zasady funkcjonowania u grupie, ucz? si? dba? o codzienn? higien?, mog? odkrywa? swoje zdolno?ci i zainteresowania.

                                                                 FOTO :

  ROK             WYDARZENIA  
 2013Wiosna 
 2012 Spotkanie z Miko?ajem
 2012Zako?czenie roku przedszkolnego 
 2012 Dzie? Dziecka
 2012 ?niadanie Wielkanocne
 2009 Wigilia
 2008 ?wi?ty Miko?aj w Klubie
  Ró?ne

                                                               PROGRAMY :
W mokotowskim Klubie Malucha i Rodzica realizowane s? nast?puj?ce programy:

Program Edukacyjny - wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Program Logopedyczny - wykrywanie i praca nad niwelowaniem wad wymowy, stymulowanie opó?nionego rozwoju mowy, doskonalenie mowy ju? ukszta?towanej, kszta?towanie prawid?owej mowy w zakresie strony fonetycznej i  leksykalnej.

Program Psychologiczny dla Dzieci i Rodziców - rozpoznawanie rytmu rozwoju dziecka, przemienno?? okresów ekspansji i zamkni?cia, akceptacja dziecka, Zapewnienie dziecku szansy prawid?owego rozwoju, poznanie przez rodziców wska?ników rozwoju dziecka.

Program Ogólnorozwojowy - doskonalenie u dzieci umiej?tno?ci w zakresie czynno?ci samoobs?ugowych (np.: samodzielne ubieranie), wdra?anie nawyków higienicznych, rozwijanie umiej?tno?ci zgodnego wspó??ycia w grupie, zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie oraz tradycjami sezonowymi, rozwijanie sprawno?ci ruchowej, zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecze?stwa panuj?cymi w Klubie oraz podczas wyj?? na dwór, rozwijanie spostrzegawczo?ci (postrzeganie kszta?tów, kolorów etc. - zaj?cia plastyczne), swobodne rozwijanie zainteresowa?, uwra?liwianie dzieci na pi?kno muzyki.


0 Komentarzy · 39412 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR