Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][STARÓWKA] O NAS...
                                             O NAS...

Kontakt 
 Nasza kadra

Specyfika Ogniska
Sponsorzy i partnerzy 


  KONTAKT 

     WITAMY SERDECZNIE W OGNISKU „STARÓWKA” 
                                       Jak mo?esz skontaktowa? si? z nami?

 starowka.gif
Ø  PRZYJD?:
ul. Stara 4
00-231 Warszawa

Ø 
ZADZWO?:
Tel. (22) 635 37 14
       (22) 831 73 55
      wewn.  235 (fax i Kierownik)
         lub  224 (wychowawcy)

Ø  NAPISZ DO NAS:
e- mail: starowka@zow.pl

 
Ø  POCZYTAJ:
     www.zow.pl 

Ø 
NR KONTA:
48 1030 1508 0000 0005 5007 3013
 
                                    
NASZA KADRA
Nasz? kadr? stanowi? wykwalifikowani pedagodzy. Ka?dy z nich posiada swoje pasje, które stara si? zaszczepi? podopiecznym.
 zdjecie_01.jpg
  Kierownik Ogniska/ wychowawcaAnna Nowi?ska
Pedagog - specjalno??: edukacja wczesnoszkolna oraz pedagogika resocjalizacyjna. Absolwentka APS, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz Instytutu Polityki Spo?ecznej UW w zakresie organizacji pomocy spo?ecznej. W Ognisku pracuje od 1996 roku. Fanka pedagogiki zabawy i metod aktywizuj?cych w pracy z grup?. Cz?onkini Zarz?du Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów „Stara 4”. W wolnym czasie lubi chodzi? po górach, je?dzi? na nartach i na rowerze. Mama 8- letniej Zuzi.
 zdjecie_02.jpg Wychowawca - Ma?gorzata Wi?niewska
Pedagog - specjalno??: pedagogika opieku?czo- wychowawcza. Absolwentka UW. Mediator rodzinny. Specjalista w zakresie wychowania seksualnego oraz absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej. Cz?onkini Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów „Stara 4”. Z Ogniskiem zwi?zana od 1999 roku. Z zami?owania zajmuje si? wykorzystywaniem ró?norodnych technik plastycznych w pracy z dzie?mi. Ka?d? woln? chwil? sp?dza na tworzeniu prac technik? decoupage, bi?uterii z filcu oraz technik? soutache. Uwielbia kolor fioletowy. Mama 10- letniego Szymka.
 zdjecie_05a.jpgWychowawca - Agnieszka Soko?owska
Psycholog - specjalno?? psychologia mi?dzykulturowa. Absolwentka SWPS jak równie? Studium Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz Szko?y Trenerskiej. Specjalistka w zakresie psychoedukacji. Jej ulubion? p?aszczyzn? do pracy z dzie?mi jest sport i taniec. Z Ogniskami zwi?zana od 2003 r. Fanka snowboardu oraz dalekich podró?y. W czasie wolnym, od wielu lat, uczy si? ta?czy? (taniec klasyczny oraz latynoski) oraz poznaje j?zyki obce.  
 mama.jpgPedagog – Mira Radomska

Psycholog – specjalno?? : psychologia kliniczna dziecka. Absolwentka Instytutu Psychologii UW. Z Ogniskami zwi?zana od 1985 r.  Twórca i g?ówny administrator strony internetowej Zespo?u Ognisk. Prowadzi zaj?cia psychoedukacyjne. Mi?o?niczka matematyki, sudoku, ?piewania przy ognisku, spacerów, dalekich podró?y i zachodów s?o?ca nad morzem.Mama 2 doros?ych dzieci.

 zdjecie_04a.jpgPsycholog - Anna W?glarska
Psycholog. Absolwentka UJ. Specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej i psychoedukacji. Z Ogniskami zwi?zana od 1974r. Uwielbia podró?e po najdzikszych zak?tkach ?wiata. Nie zapomina te? o urokach przyrody naszego kraju i ka?d? woln? chwil? sp?dza na w?drówkach po polskich bezdro?ach z plecakiem.
 zdjecie_06.jpg Psycholog - Anna Niewiadomska

Psycholog – specjalno??: psychologia kliniczna i osobowo?ci, absolwentka UKSW w Warszawie. Uko?czy?a studia podyplomowe w zakresie socjoterapii na WSP w ?odzi oraz Szko?? Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w IIPG w Krakowie. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z m?odzie?? pracuje od 2002 roku, od 2010 zajmuje si? równie? psychoterapi? osób doros?ych. W wolnym czasie na?ogowo czyta ksi??ki. W ZOW pracuje od 2013 r.


 
SPECYFIKA  OGNISKA
bez-nazwy-3.jpg
Ognisko „Starówka” – to  miejsce, w którym dzieci mog? rozwija? swoje zainteresowania i osobowo?? oraz zdobywa? wiedz?, w rodzinnej, przyjaznej, pe?nej ciep?a atmosferze. 
Pracujemy z dzie?mi od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 12.00 -  19. 00
Aktualnie obejmujemy swoj? opiek? i pomoc? 40 dzieci , g?ównie uczniów klas IV- VI oraz ich rodziny. W Ognisku dzieci mog? uzyska? pomoc w nauce oraz pomoc specjalistyczn?, ?wiadczon? przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów. Mog? równie? codziennie zje?? nieodp?atnie ciep?y jednodaniowy posi?ek - tzw. podwieczorek

p1030914.jpg p1040060.jpgp1030967.jpgp1040010.jpg
        Zima w Mie?cie  Spotkanie spo?eczno?ci         Zima w Mie?cie         Zima w Mie?cie

Znajdujemy si? w sercu Warszawy - na Starym Mie?cie, w malowniczym miejscu, oddalonym od ruchu turystycznego, na Skarpie Wi?lanej.

starowka[1].gifp1030130.jpgpic01199.jpg 
Ognisko jest kolorowe, przestronne, bogato wyposa?one w sprz?t do zaj?? oraz urz?dzone w taki sposób, by dzieci mog?y czu? si? w nim jak w domu. Dysponujemy baz? lokalow? w postaci wolno stoj?cego budynku na ogrodzonym, pe?nym zieleni  terenie, w którym mieszcz? si?:
* dwie klubo- uczelnie; 
* pracownie (studio ta?ca, plastyczna, kulinarna, komputerowa, przestronny salon gier z bilardem i sto?ami do ping- ponga.
p1040021.jpgp1040037.jpgp1030938.jpgp1030923.jpg 
            Klubouczelnia           Studio ta?ca Pracownia teatralna i karaoke      Pracownia plastyczna
 p1030967.jpg  p1030948.jpg  p1030022.jpg  p1040046.jpg
       Pracownia kulinarna               Si?ownia     Pracownia komputerowa               Salon gier

Na naszym terenie znajduje si? równie? boisko do pi?ki no?nej, siatkówki i kort tenisowy oraz 2 boiska do mini koszykówki.

 05_t2[2].jpg09_t2_1[1].jpg06_t2_1[1].jpg2005-11-03_t2[1].jpg 
       Boisko do siatkówki     Boisko do pi?ki no?nej            Kort tenisowy          Kort tenisowy
Szczególn? uwag? przywi?zujemy do zagospodarowania naszym podopiecznym czasu wolnego i do rozwoju zainteresowa?, poniewa? wychodzimy z za?o?enia, ?e najwi?kszym wrogiem dzieci jest nuda i brak zainteresowa?.
 
 

W Ognisku organizowane s? zaj?cia latino- fitness, w specjalnie do tego celu urz?dzonym studiu ta?ca. Zainteresowani sportem wychowankowie ucz? si? podstaw gry w tenisa sto?owego, ale tak?e mog? doskonali? swoje umiej?tno?ci.

p1030955.jpgturniej_ping-ponga_mos_ul__rzymowskiego_002.jpgp1030644.jpg p1040036.jpg
   Zaj?cia taneczne (salsa)   Turniej Tenisa Sto?owego  Zaj?cia ruchowe w si?owni              Aerobik

W pracowni plastycznej zainteresowane sztuk? i tworzeniem dzieci rozwijaj? swoje umiej?tno?ci i poznaj? nowe techniki plastyczne m.in. decoupage, orgiami, scrapbooking oraz ucz? si? wykonywania bi?uterii i ró?norodnych ozdób z filcu. Lepi? równie? z gliny i tworz? witra?e technik? Tiffanny’ego

schowek01.jpgp1000954.jpg schowek02.jpgp1000955.jpg 
     Techniki plastyczne - decoupage      Bi?uteria
    z modeliny
     Techniki plastyczne - decoupage      Bi?uteria
     z modeliny
 p1070785.jpg p1070807.jpgp1070840.jpg  p1070842.jpg p1070862.jpg
 Ceramiczne je?yki na o?ówki
Ceramiczne choinki - zawieszki 
 
 Ceramiczne wazony
 
   

   W pracy z dzie?mi, swoj? uwag? staramy si? koncentrowa? g?ównie na mocnych stronach naszych podopiecznych. Wychodzimy z za?o?enia, ?e ka?de dziecko trafiaj?ce do nas posiada wiele zdolno?ci. Zale?y nam na ich wyszukiwaniu i eksponowaniu. Bazujemy na wzmocnieniach pozytywnych, czyli nagrodach. W tym celu realizowany jest motywacyjny program stypendialny „LIDERZY”, w ramach którego 1 x w miesi?cu nagradzamy 4 wychowanków - wyró?niaj?cych si? pozytywnym zachowaniem, aktywno?ci? oraz wynikami w nauce i frekwencj?. Przy przyznawaniu nagród, najistotniejszy dla nas jest post?p dziecka w rozwoju w?asnym. 
 
 Nasi wychowankowie w ci?gu roku szkolnego uczestnicz? w wielu projektach organizowanych wspólnie z rodzicami tj. :

img_0291.jpgimg_1736.jpg pic03811.jpg
               "Jesienne Zajawki"                     Wigilia  "Jajeczko", czyli Obiad Wielkanocny"
 p1000964.jpg pic00807.jpg p1040155.jpg
                  Piknik Rodzinny                    "Andrzejki"    Mi?dzyogniskowy Bal Karnawa?owy
 dsc02196.jpg dsc02194.jpg
 Wspomagamy rodziców i opiekunów. Dla ch?tnych organizujemy „Trening umiej?tno?ci wychowawczych”.
 "Jak mówi?, ?eby dzieci s?ucha?y. Jak s?ucha?, ?eby dzieci mówi?y" 
Od 1999 roku cieszy si? on nies?abn?cym zainteresowaniem.   
 
     Trening Umiej?tno?ci
        Wychowawczych

 
Corocznie organizujemy dzieciom aktywny wypoczynek letni oraz zimowy.      
Akcja LATO
17.jpg  img_2158.jpg ostrowo.jpgwenecja.jpg 
    2008 Sopotnia Wielka          2007 Go??bki              2004 Ostrowo         2003 W?ochy (Wenecja)
Akcja ZIMA
 p1040335.jpg p1030912.jpg 2008img_6284.jpg i2007mg003.jpg
                  2009                   2009                 2008                2007
       

Ognisko jest równie? placówk? szkoleniow?, w której sta?e zawodowe odbywa rocznie ok. 30 studentów ró?nych warszawskich wy?szych uczelni. Wspó?pracujemy z wieloma wolontariuszami.


Autor: Anna Nowi?ska

SPONSORZY I PARTNERZY

SPONSORZY I PARTNERZY
Ogniska „Starówka”

„Nigdy nie jest tak, ?eby cz?owiek czyni?c dobrze drugiemu
Tylko sam by? dobroczy?c?.
Jest bowiem równocze?nie obdarowywany.
Obdarowywany tym, co drugi przyjmuje z rado?ci? ”
Jan Pawe? II

Z wielk? przyjemno?ci?, pragniemy Pa?stwa poinformowa? , i? od ponad 10 lat naszym najwi?kszym sponsorem jest Fundacja „POMÓ?MY DZIECIOM” w Warszawie, której prezesem jest Ciocia Agnieszka Dydycz. To g?ównie dzi?ki jej inicjatywie ju? od tylu lat mamy prezenty ?wi?teczne, wyjazdy wakacyjne i zimowe oraz stypendia. Fundacja w miar? mo?liwo?ci wspiera nasze zaj?cia plastyczne, komputerowe, sportowe i taneczne.
To naprawd? BARDZO WIELE  DLA NAS ZNACZY!


W?ród naszych sponsorów i partnerów znajduj? si? równie?:

Dzi?kujemy za wszystko!
Kierownik Ogniska
Anna Nowi?ska
oraz wychowankowie i wychowawcy    
0 Komentarzy · 48979 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR