Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] ARCHIWALNE Zamówienia i przetargi


PRZETARG NIEOGRANICZONY
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU US?UGI... (doc)


Znak sprawy: ZOW - 271- 1 - 2013

Numer og?oszenia: 145395-2-13 data zamieszczenia: 17.07.2013

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2013 r.

W odpowiedzi na og?oszenie o post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynku (by?ego hoteliku) przy ul. Starej 4 w Warszawie”


Warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty

okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie? publicznych

(teks jednolity, Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)

Zamawiaj?cym jest:

Zespó? Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
w imieniu, którego post?powanie prowadzi:

Dzia? Administracyjno-Techniczny
Adres: 00- 231 Warszawa, ul. Stara 4
tel. 22 831-41-94 fax 22 831-41-94
Regon: 000178442 NIP: 526- 10- 31- 166 Godziny urz?dowania: poniedzia?ek - pi?tek: 8.00 – 16.00. Adres strony internetowej, na której Zamawiaj?cy zamie?ci? niniejsz? SIWZ: www.zow.pl


Dokumentacja post?powania:

Pobierz dokumentacj?

 1. SIWZ (.doc)

 2. Wzór umowy(.doc)

 3. Dalkia, rzut 1 , rzut 2, rzut 3

 4. MPWiK (.pdf)

 5. RWE Stoen (.pdf)

 6. Sanepid (.pdf)

 7. Decyzja lokalizacyjna (.pdf)


Warszawa, dnia 17.07.2013 r.

Numer og?oszenia: 145395-2013


PRZETARG NIEOGRANICZONYZnak sprawy: ZOW - 271- 1 - 2012

Numer og?oszenia: 159854-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Roboty budowlane polegaj?ce na rozbudowie i przebudowie
przybudówek Ogniska Wychowawczego „PRAGA” przy
ul. ?rodkowej 9 w Warszawie (I etap)
w ramach zadania pn. „ Modernizacja budynków Zespo?u Ognisk
Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” przy ul. ?rodkowej


Zamawiaj?cym jest:

Zespó? Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
w imieniu, którego post?powanie prowadzi:

Dzia? Administracyjno-Techniczny
Adres: 00- 231 Warszawa, ul. Stara 4
tel. 22 831-41-94 fax 22 831-41-94
Regon: 000178442 NIP: 526- 10- 31- 166 Godziny urz?dowania: poniedzia?ek - pi?tek: 8.00 – 16.00. Adres strony internetowej, na której Zamawiaj?cy zamie?ci? niniejsz? SIWZ:
www.zow.plDokumentacja post?powania:

Pobierz dokumentacj? (Uwaga: dokumenty PDF i WORD s? spakowane w plikach zip)

          Og?oszenie o zamówieniu -roboty budowlane (.pdf)
 1. SIWZ  - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (.pdf)

 2. Za??czniki do SIZW (.zip)

 3. Przedmiary robót (.zip)

 4. Projekty wykonawcze –rozbudowa przybudówek (.zip)

 5. Specyfikacje techniczne (.zip)Warszawa, dnia 21.06.2012 r.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
(.pdf)Warszawa, dnia 28.06.2012 r. 
Og?oszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane (.pdf)
Numer og?oszenia: 141003 - 2012
Numer zg?oszenia w BZP: 159854 - 2012r.
 
0 Komentarzy · 65535 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR