Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] Warsztaty Edukacjo Medialnej

M?odzie? gimnazjalna z Zespo?u Ognisk Wychowawczyh oraz ?wietlicy Socjoterapeutycznej LOL prowadzonej przez Towarzystwo "Przwróci? Dzieci?stwo", wzi??a udzia? w wyj?tkowej akcji zorganizowanej przez Forum Dziennikarzy na rzecz Edukacji Medialnej oraz Biuro Polityki Spo?ecznej m. st. Warszawy.
Spojrzenie na ?wiat okiem kamery, realia pracy z mikrofonem w r?ku, konfrontacja z reportersk? codzienno?ci? - te i inne prze?ycia towarzyszy?y uczestnikom warsztatów, które odby?y si? w dniach 5-6 pa?dziernika 2010.

Dzie? I
To spotkanie w studiu telewizyjnym zaaran?owanym przez prowadz?cych w sali konferncyjnej. Tam poznali?my profesjonalny sprz?t jakim na codzie? pos?uguj? si? redaktorzy telewizyjni w swojej pracy. Do naszej dyspozycji by?y trzy kamery, fachowe o?wietlenie oraz przedewszystkim wiedza i do?wiadczenie prowadzacych warsztaty. Zaj?cia przerwa? nam nieoczekiwanie próbny alarm przeciwpo?arowy! Dzi?ki refleksowi redaktorów uczestnicy mogli filmowa? akcj? stra?y po?arnej oraz porozmawia? z osobami stoj?cymi przed budynkiem - takie ma?e praktyki przed prawdziwym wyzwaniem.
Po oko?o godzinnej akcji stra?aków mogli?my spokojnie wróci? do cieplutkij sali i kontynuowa? warsztaty. Ka?dy mial okazj? wyst?pi? przed kamer?, jak równie? nauczy? si? podstaw jej obs?ugi. Dowiedzieli?my si? mi?dzy innymi co to jest "plan ameryka?ski" oraz "teleprompter", zaj?cia wzbudza?y wielkie emocje, a walka z prze?amaniem si? i wyst?pieniem przed kamer? by?a nie ?atwa.
Dzie? sko?czy? si? "prac? domow?" w postaci pomys?ów na tamat do reportarzy, które mieli?my realizowa? w dniu nast?pnym.

Dzie? II
Rozpocz?li?my Kolegium Redakcyjnym - pomys?ów by?o sporo - mieli?my umówione spotkanie z Zast?pc? Prezydenta Miasta st. Warszawy Panem W?odzimierzem Paszy?skim, Pani redaktor Agnieszka Borowska wystara?a si? o spotkanie w powstaj?cym na brzegach Wis?y Centrum Nauki Kopernik, jeszcze tylko spotkanie pod bram? Uniwersytetu Warszawskiego i Biliotek? U.W. i okaza?o, si? ?e powstaje reportarz o Warszawie jako edukacyjnej stolicy Polski.
Prac? zako?czyli?my pi?knym plenerem na pla?y, w zachodz?cym s?o?cu oraz rzutem oka kamery na Stare Miasto od stony rzeki.
Zm?czeni ale szcz?sliwi oczekiwali?my efektów naszych dzia?a?.

Dzie? III
11 listopada spotkali?my si? ponownie w warsztatowym gronie i zobaczyli?my stworzony przez prowadz?cych warsztaty reporta? promuj?cy nasze miasto.
Co z tego ca?ego zamieszania wysz?o - oce?cie sami - nam si? bardzo podoba?o:D

Reporta? - Warszawa Edukacyjn? Stolic? Polski

Dzi?kujemy bardzo Forum Dziennikarzy na Rzecz Edukacji Medialnej za profesjonalizm i cierpliwo?? do nas - m?odych edeptów trudnej sztuki dziennikarstwa, Biuru Polityki Spo?cznej Miasta st. Warszawy  oraz Dyrekcji ZOW za mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w tak ciekawym i wyj?tkowym projekcie.

UCZESTNICY.

link do strony projektu...

o nas na facebook`u...

0 Komentarzy · 22055 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR