Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 ZOW - Piknik Rodzinny z OPS-ami
2011.05.21 Piknik Rodzinny O?rodków Pomocy Spo?ecznej i ZOW
p1060176.jpgW dniu 21. maja 2011 r. (sobota) Zespó? Ognisk Wychowawczych, a w szczególno?ci pracownicy  Ogniska „Starówka” mieli?my zaszczyt wspó?organizowa? PIKNIK RODZINNY. Bawili?my si? na naszym rozleg?ym terenie przy ul. Starej 4. Wspólnie z nami organizacj? projektu zajmowa? si? O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy ?ródmie?cie - Pracownicy Dzia?u Pomocy Specjalistycznej, którzy byli jednocze?nie pomys?odawcami imprezy.   Do organizacji przy??czy?y si? równie? m. in. O?rodki Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Bielany, W?ochy, Ursynów, Praga Pó?noc, Mokotów. Adresatami projektu by?y rodziny korzystaj?ce z pomocy oferowanej przez Dzia?y Pomocy Specjalistycznej w wymienionych wy?ej O?rodkach.
W Pikniku udzia? wzi??o oko?o 400 osób.
p1060183.jpg
W programie by?o du?o dzia?a? plastycznych, ta?ców, ?piewów, zabaw sprzyjaj?cych integracji, jak równie? konkurs kulinarny na najsmaczniejsze ciasto przywiezione przez przedstawicieli poszczególnych podopiecznych OPS- ów. Nie oby?o si? bez grillowania  i ulubionej grochówki ugotowanej przez nasze ciocie z kuchni. Serwowana by?a równie? wata cukrowa, która czasem myli?a si? z wszechobecnymi, fruwaj?cymi w powietrzu py?kami otaczaj?cych nasz teren drzew topoli.


p1060167.jpgBy?o równie? co? mi?ego dla fanów brykania, turlania i ?lizgania, bo do dyspozycji zaproszonych go?ci by? nadmuchiwany sprz?t do zabaw. Wszyscy, którzy marzyli wcze?niej o zawodzie stra?aka lub policjanta mogli zapozna? si? nieco z tymi zawodami oraz wykorzystywanym przez nich na co dzie? sprz?tem- wozem stra?ackim oraz policyjnym, zaprzyja?ni? si? z tresowanymi pieskami policyjnymi i oczywi?cie w??czy? stra?acki klakson!   Wielkim zainteresowaniem cieszy?y si? dzia?ania prowadzone przez wolontariuszy OPS ?ródmie?cie- ogromne ba?ki mydlane, które móg? pu?ci? na s?oneczne, bezchmurne niebo - ka?dy, kto tylko zechcia?.

p1060162.jpgDu?? atrakcj? cieszy? si? namiot Zespo?u Ognisk Wychowawczych, w którym ciocie z Ogniska „Starówka” zaprasza?y do zabaw plastycznych takich jak: „fiku- miku na patyku” (Ciocia Ma?gosia i Marzena), „wiosenne bzzzyki” (Ciocia Anita i Asia), czy te? „laurki od serca” (Ciocia Stasia i Agnieszka). Prawdziwym hitem by?y ta?ce integracyjne prowadzone przez Cioci? Ani? S. wspólnie z ekip? naszych najstarszych wychowanków z grupy „Big Stars”.  Ciocia Ania W. przygotowa?a wiele niespodzianek dla amatorów zabaw z chust?. Wujek Micha? odpowiedzialny by? za to,  aby wszystko brz?cza?o i bucza?o jak nale?y- czyli za nag?o?nienie.

alim4914.jpg  alim4915.jpg alim4935.jpgalim5017.jpg 

Na zako?czenie imprezy ciocia Mira przygotowa?a „Rodzinne ?piewanie”. Okaza?o si?, ?e ch?tnych do ?piewania przybywa?o najwi?cej, gdy nieub?aganie zbli?a? si? czas zako?czenia imprezy. Oczywi?cie ze wzgl?du na ogromne parcie na scen? oraz entuzjazm ?piewaj?cej widowni, przesuni?ty zosta? czas zako?czenia imprezy o 30 minut!

Dzi?kujemy wszystkim wspó?organizatorom Pikniku, a zw?aszcza OPS ?ródmie?cie, za sprawn? wspó?prac? - czyli za to, ?e rozumiej?c si? „w pó? s?owa” zrealizowali?my wszystko na czym nam zale?a?o, wywo?uj?c rado?? i zadowolenie z udzia?u Rodzin uczestnicz?cych w imprezie. 

                                                                                                              Anna Nowi?ska
                                                                                                 Kierownik Ogniska „Starówka”
foto.jpg  zobacz foto...
Napisali o Pikniku :

*O?rodek Pomocy Spo?ecznej Warszawa ?ródmie?cie...
0 Komentarzy · 19360 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR