Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Praga] O Nas
O NAS

KONTAKT

Ognisko „Praga”
 
Zespó? Ognisk Wychowawczych
m. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

ul. ?rodkowa 9
03-430 Warszawa
tel./ fax 022/619 23 48
e-mail: praga@zow.pl 

O NAS

Ognisko Praga mie?ci si? w zabytkowym, drewnianym, o niepowtarzalnym uroku budynku, który zosta? pobudowany oko?o 1915 roku. Przytulone do wysokich, murowanych  kamienic,  zlokalizowane jest przy ulicy ?rodkowej, pomi?dzy ulicami Strzeleck? i Stalow?. Jest najstarszym spo?ród dziesi?ciu istniej?cych Ognisk wchodz?cych w sk?ad ZOW, powo?anym do ?ycia przez Patrona Ognisk Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Do budynku przylega rozleg?y teren. W bliskim s?siedztwie zabytkowego budynku powsta? nowy, pi?kny pawilon, który tak?e b?dzie s?u?y? dzieciom.
Ognisko jest placówk? wsparcia dziennego dla dzieci i m?odzie?y w wieku od 6 do 18 lat. Wspieraj?c rodziców w procesie wychowania dzieci, pracujemy w formie opieku?czo-wychowawczej i specjalistycznej. Placówka posiada zró?nicowan? ofert? zaj?? dostosowan?      do potrzeb i zainteresowa? podopiecznych. Pracujemy metod? spo?eczno?ci korekcyjno – wychowawczej,  realizujemy projekty edukacyjne, rozwijaj?ce, profilaktyczne oraz terapeutyczne.   Zagospodarowujemy czas wolny. Oferujemy jeden, smaczny, zazwyczaj ciep?y posi?kek. Pomagamy w rozwi?zywaniu problemów szkolnych. W Ognisku dzieci mog? otrzyma? tak?e pomoc specjalistyczn?: prowadzimy indywidualne konsultacje psychologiczne, socjoterapi?, zaj?cia logopedyczne, terapi? pedagogiczn? i zaj?cia psychoedukacyjne. Pracuj?c z dzieckiem, nie zaniedbujemy jego rodziny. W??czamy rodziców w planowanie pracy z ich dzieckiem, w ?ycie placówki i na rzecz placówki w kierunku spostrzegania przez nich Ogniska, jako wspólnoty oraz miejsca otwartego i przyjaznego rodzinie.SPECYFIKA OGNISKA
obejrzyj film o Ognisku "Praga"...

2013/2014
W roku szkolnym 2013/2014 w Ognisku funkcjonuj? 2 grupy wychowawcze. Obejmujemy opiek?, odzia?ywaniem wychowawczym i specjalistycznym dzieci ze szko?y podstawowej     i gimnazjum.

Kadra Ogniska "Praga":

Kierownik - Wychowawca
Wis?awa Balas

Wychowawcy - Pedagodzy
Anna Maciejewska
Agnieszka Radkowska

Pedagog - Socjoterapeuta
Anna Junczyk

Terapeuta Pedagogiczny
Barbara Danaj

Logopeda
Teresa Wachnicka

Psycholog
Kamila Prokopczyk


                                            PARTNERZY I SPONSORZY

Organizacje pozarz?dowe:
l
Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy „Przywróci? Dzieci?stwo”
l GPAS
l Fundacja „Alaska”
l Stowarzyszenie „Akademia Pstryk”
l Fundacja „Wspólna Droga” i ERA GSM

Instytucje publiczne:
l Staromiejski Dom Kultury
l Teatr „Scena Lubelska”
l Dzielnicowy O?rodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Pó?noc
l Wydzia? Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Pó?noc.
l Wydzia? KulturyDzielnicy Praga Pó?noc.
l Wydzia? Ochrony ?rodowiska Dzielnicy Praga Pó?noc.
l O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Praga Pó?noc.
l Zarz?d Portów Praskich i Terenów Zielonych
l Polski Czerwony Krzy?
0 Komentarzy · 50743 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR