Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 ZOW - II ogniskowy Dzie? Wolontariusza
2012.12.07 II ogniskowy Dzie? Wolontariusza
                                                                                                                    zobacz foto...

Dnia 7 grudnia ju? po raz drugi w ZOW obchodzili?my nasz ogniskowy Dzie? Wolontariusza. 

Na spotkanie w Ognisku ZOW „Mokotów”  (bardzo dzi?kujemy za go?cinne przyj?cie) zaprosili?my wszystkich wolontariuszy wspieraj?cych nas na co dzie? w pracy z podopiecznymi – 33 osoby ! Niestety ?nie?na pogoda pomiesza?a nam plany i dotar?a tylko po?owa zaproszonych. 
 

Na mi?e rozpocz?cie dnia i lepsze poznanie si?, ka?dy z zaproszonych robi? swoj? wizytówk? w kszta?cie serduszka, wpisywa? na niej swoje imi? oraz nazw? Ogniska i wizytówk? przyczepia? do ubrania. Nast?pnie  obrysowywa? swoj? d?o? na kolorowej kartce, wycina? i przykleja?, jak li??, do „Drzewa dobrych r?k dla ZOW”. Zabaw? animowa?o Ognisko „Grochów”.

W  oczekiwaniu na mi?ych go?ci zdecydowli?my zmieni? plan dzisiejszego dnia i rozpocz?li?my go „od ko?ca”, czyli od pocz?stunku. Okaza?o si? to ?wietnym rozwi?zaniem . Zimowa gor?ca herbatka, kawa i pyszne sa?atki przygotowane przez ka?de z Ognisk, poprawi?y samopoczucie i ociepli?y atmosfer? spotkania.

Na pocz?tek Pani Dyrektor ZOW – El?bieta Tatarowicz, powita?a serdecznie wszystkich przyjació? wolontariuszy, podzi?kowa?a za nieocenion? wspó?prac? z Zespo?em Ognisk ,?yczy?a satysfakcji, rado?ci i wszystkiego, co najlepsze !

W dobry nastrój zimowego wieczoru wprowadzi? nas wyst?p wokalny podopiecznych Ogniska „Mokotów”, przygotowanych do niego przez wolontariuszki Ogniska – Ew? i Jol?. Wszyscy byli?my pod wielkim wra?eniem umiej?tno?ci wokalnych dziewcz?t i profesjonalizmu ich opiekunek. Brawo !

Po wyst?pie m?odych artystek przedstawiono prezentacj? multimedialn? nt. dzia?alno?ci punktu wolontariatu w ZOW, przygotowan? przez CP? Bastion.  W przedstawionym materiale omówiono dzia?ania wolontariuszy wspieraj?cych nas na co dzie? swoj? prac? i wspó?prac? z Centrum Wolontariatu w ramach akcji z udzia?em wolontariatu pracowniczego. Bardzo serdecznie wszystkim DZI?KUJEMY !!!

Obecni na spotkaniu Kierownicy Ognisk  poszerzali zawarte w materiale informacje o swoje wra?enia ze wspó?pracy z wolontariuszami i w ciep?ych s?owach dzi?kowali za t? nieocenion? pomoc.

Pani Dyrektor ZOW – El?bieta Tatarowicz oraz Kierownik CP? Bastion – S?awomir K?pka, dzi?kuj?c wszystkim  wolontariuszom za udzia? w dzisiejszym spotkaniu, doceniaj?c zaanga?owanie, trud, wysi?ek i ogromne ?yciowe wsparcie, jakie daje podopiecznym ZOW praca i obecno?? wolontariuszy w naszej ogniskowej Rodzinie, wr?czyli wszystkim PODZI?KOWANIA i ceramiczne serduszka z napisem „wolontariusz ZOW”. Upominki przygotowa?y dzieci z Ogniska „Stara Prochownia”. Taki skromny upominek od ma?ych serduszek dla wielkich serc wolontariuszy !!!

                                                    Drodzy Wolontariusze!
       Z okazji Dnia Wolontariusza sk?adamy Wam serdeczne ?yczenia. Doceniamy Wasz? prac? i obecno?? w naszej ogniskowej Rodzinie, cenimy zaanga?owanie i jeste?my szcz??liwi, ?e mogli?my Was pozna?.
       
?yczymy Wam, ?eby praca, jak? wykonujecie na rzecz dzieci z Zespo?u Ognisk, by?a dla Was kamieniem milowym samorozwoju, aby te chwile sp?dzone z naszymi podopiecznymi owocowa?y w pó?niejszym ?yciu. 
        
Serdecznie ?yczymy, aby Wasza dzia?alno?? na rzecz dzieci by?a ?ród?em rado?ci i satysfakcji oraz aby nie zabrak?o Wam nigdy energii i pasji. Wszystkiego najlepszego !!!
                                                                                                                - ogniskowcy ZOW  


Bardzo serdecznie dzi?kujemy wszystkim wolontariuszom ZOW :

 OGNISKO     wolontariusze             OGNISKO     wolontariusze
 BIELANY Joanna Bartecka OK?CIE Luiza Lalliche
 BIELANY Karyna Mieszczy?ska OK?CIE Maciej Lewandowski
 BIELANY Ewa Zaborowska PRAGAMa?gorzata Lisiecka 
 GROCHÓW Piotr Sobczak ST. PROCHOWNIA Martyna Sajdak
 GROCHÓW Justyna Moszczy?ska STARÓWKA Janina Wo?nicka
 GROCHÓW Agata Tupczy?ska STARÓWKA Magdalena Kulczycka
 GROCHÓW Damian Karolak STARÓWKA Pawe? Lewikowski
 GROCHÓW Tomasz Matyjaszek STARÓWKA Klaudia ?ozi?ska
 MOKOTÓW Anna Estkowska STARÓWKA Tomasz D?browski
 MOKOTÓW Ewa B?achnio STARÓWKA Piotr Umiastowski
 MOKOTÓW Jolanta Rojewska STARÓWKA Anna ?l?czkowska
 MOKOTÓW Katarzyna Kowalewska STARÓWKA Kamila D?bi?ska
 MOKOTÓW Jacek Jag?owski STARÓWKA Sylwia Przybysz
 MOKOTÓW Marlena ?wirk STARÓWKA Dominik St?pniewski
 MOKOTÓW Anna Patrycja Boniecka STARÓWKA Tomasz Godzi?ski
 MURANÓW Anna P?achta STARÓWKA Izabela Kwa?niak
 MURANÓW Sylwia Plichta CENTRUM WOLONTARIATU wolontariat pracowniczy
0 Komentarzy · 15793 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR