Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2013 ZOW - II Konkurs literacki
2013.04.24 II Konkurs Literacki pn. "Moja godzina dla Ziemi"
W zwi?zku z organizowan? przez organizacj? ekologiczn? WWF szóst? akcj? Godzina dla Ziemi /Earth Hour/ Dyrekcja Zespo?u Ognisk Wychowawczych og?osi?a II konkurs literacki pt. „Moja godzina dla Ziemi”. Do udzia?u w nim zostali zaproszeni wychowankowie Ognisk zainteresowani tematyk? ekologiczn?.

Celem konkursu by?o:

1. Zwrócenie uwagi na problem zu?ycia energii i ochrony ?rodowiska naturalnego.
2. Zaanga?owanie dzieci – wychowanków Ognisk w aktywne uczestnictwo w akcji „Godzina dla Ziemi”.
3. Integracja rodzin wychowanków wokó? problematyki zu?ycia energii i ochrony ?rodowiska naturalnego.

Konkurs polega? na opisaniu w dowolnej formie literackiej, zaobserwowanych w dn. 23 marca w godz. 20.30 - 21.30. na terenie miasta obiektów, które przy??czy?y si? do akcji Godzina dla Ziemi poprzez wy??czenie zewn?trznego o?wietlenia /np. Pa?ac Kultury, urz?dy, ko?cio?y, mosty, stadion, panorama Warszawy/ i zwi?zanych z tym w?asnych wra?e?. Dodatkowo premiowane by?y rysunki stanowi?ce za??cznik do tekstu.

W Konkursie wzi??o udzia? 6 Ognisk – „Goc?aw”, „Grochów”, „Mokotów”, „Muranów”, „Praga”, „Stara Prochownia”.

Na Konkurs nades?ano 10 prac literackich – 5 opowiada? i 5 wierszy oraz (dodatkowo) 5 prac plastycznych.

Wiek uczestników : 8 -14 lat.

W dniu 19 kwietnia 2013 r, na posiedzeniu Jury w sk?adzie : 

El?bieta Tatarowicz – Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych
Beata Chyz-Banek – v-ce Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych
Mira Radomska – pedagog 

oceni?o nades?ane prace i przyzna?o: 

                                                     NAGRODY:
 
MiejsceImi? i nazwiskowiekOgnisko                        Uzasadnienie
ISandra Knape9GrochówZa talent literacki, bogate s?ownictwo, du?y zakres wiedzy ekologicznej i geografii. Za globalne (?wiatowe) uj?cie tematu,  ale te? i osobiste refleksje.  Za patriotyczny wyd?wi?k wiersza i szacunek dla Matki Ziemi.
IIJulia Mioduszewska10PragaZa doskona?? znajomo?? tematu, ?wietn? narracj? wiersza, osobiste refleksje, znajomo?? celu akcji i przes?anie do innych ludzi -  jak i po co nale?y dba? o ?rodowisko.
IIIMicha? Olton10Stara ProchowniaZa odr?bno?? w uj?ciu tematu – godzina dla Ziemi na wsi. Za dojrza?o?? w zdobywaniu wiedzy na temat ?rodowiska, ekologii i historii. Za umiej?tno?? po??czenia nauki z zabaw?.Opowiadanie napisane ciekawie, bogate s?ownictwo oraz odno?niki do literatury pi?knej (Harry Potter, bajki). Du?a dojrza?o?? literacka autora.

                                                     WYRÓ?NIENIA:
 
OGNISKOIMI? I NAZWISKOWIEKFORMA WYPOWIEDZI
MuranówMartyna Cie?lik12Opowiadanie.
GrochówKamila Miko?ajczyk8rysunek
Goc?awZuzanna Woroniecka10Opowiadanie, wiersz, rysunek
Goc?awMarzena G?owacka12opowiadanie
Goc?awPaulina K?usek13Opowiadanie, rysunek
PragaJoanna Ja?wi?ska14Wiersz, rysunek
MokotówKlaudia Pietrzykowska13Wiersz, rysunek
  
czytaj nagrodzone prace...
0 Komentarzy · 19218 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR