Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] Zamówienia i przetargi
                                            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pdf)

Przedmiot zamówienia : "Roboty budowlane polegaj?ce na remoncie i przebudowie budynku g?ównego Ogniska Wychowawczego "PRAGA" przy ul. ?rodkowej 9 w Warszawie (II etap)


Og?oszenie o zamówieniu roboty budowlane
Przetarg nieograniczonyZnak sprawy: ZOW.271.2.2013
Numer og?oszenia: 356626 – 2013
data zamieszczenia  - 03.09.2013r. – Biuletyn Zamówie? Publicznych
Termin wykonania : do dnia 30.11.2014r.

Nazwa zamówienia:
Roboty budowlane polegaj?ce na remoncie i przebudowie budynku g?ównego Ogniska Wychowawczego „PRAGA” przy
ul. ?rodkowej 9 w Warszawie (etap II)
w ramach zadania pn. „ Modernizacja Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” przy  ul. ?rodkowej”


 
Warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty
okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie? publicznych
(teks jednolity, Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)

Zamawiaj?cym jest:
Zespó? Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”
Adres: ul. Stara 4 , 00 – 231 Warszawa
Tel/fax 22 831-41-94
www.zow.pl


Dokumentacja post?powania (PDF):
1. Og?oszenie o zamówieniu 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
3) Dokumentacja projektowa:
     - projekt wykonawczy – bran?a - architektura
     - projekt wykonawczy – bran?a - konstrukcja,
     - projekt wykonawczy –bran?a- instalacja wod.-kan.,
     - projekt wykonawczy – bran?a- instalacja c.o. i wentylacja,
     - projekt wykonawczy – bran?a elektryczna - instalacje wewn?trzne,
     - projekt budowlano-wykonawczy – bran?a teletechniczna- instalacje wewn?trzne,
    - program prac konserwatorskich - prace konserwatorskie (zip)
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (bran?e):
    - architektura,
    - instalacja wod.-kan.,
    - instalacja c.o. i wentylacja,

    - instalacja elektryczna,
    - instalacja teletechniczna.
5) Przedmiary robót - bran?e:
    - budowlana,
    - instalacje wod.-kan.,
    - instalacje c.o. i wentylacja,
   - instalacje elektryczne,
   - instalacje teletechniczne.
6) Wzór umowy.

7) Tre?? zapyta? wraz z wyja?nieniami

8) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data zamieszczenia na stronie www.zow.pl - 3.09.2013
data zamieszczenia tre?ci zapyta? wraz z wyja?nieniami - 12.09.2013

0 Komentarzy · 23136 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR