Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów] Zima w Mie?cie 2011

Zima w Mie?cie 2013

Akcja "Zima w mie?cie" w Ognisku "Marymont" trwa?a od 28 stycznia do 8 lutego w godz. 9.00.- 16.00. Wzi??o w niej udzia? 35 wychowanków. Dzieci ka?dego dnia ferii otrzymywa?y posi?ki: ?niadanie i dwudaniowy obiad przygotowywany w OSW nr 9 przy ul. J.Paska 10.Wczasie akcji "Zima w mie?cie" na wychowanków czeka?o wiele atrakcji. Pierwszego dnia wybrali?my si? do Manufaktury Cukierków, gdzie dzieci mia?y okazj? zobaczy? na w?asne oczy, jak powstaj? ró?nego kszta?tu, koloru i smaku cukierki oraz lizaki. Byli?my tak?e w kinie na filmach pt.: "Zambezia" i "Merida Waleczna". Wychowankowie doskonalili swoje umiej?tno?ci p?ywackie na basenie oraz jazdy na ?y?wach. Du?o emocji i wra?e? dostarczy?a dzieciom gra w kr?gle, na któr? wybrali?my si? dwukrotnie. Powodzeniem cieszy?y si? równie? turnieje sportowe i "Dzie? Sportu": odby?y si? "Mistrzostwa ?wiata w Zbijaka", mecze pi?ki no?nej.Dzieci wykaza?y si? tak?e znajomo?ci? piosenek polskich i zagranicznych podczas turniejów "Jaka to melodia" i "Bitwa na g?osy". Ch?tnie bra?y udzia? w organizowanych grach i zabawach towarzyskich tj. : kalambury, gra w "Bingo", "Rummikub" oraz zaj?ciach komputerowych i konkursie plastycznym pt.: "Zima na Marymoncie".Podsumowaniem akcji "Zima w mie?cie" by? przepyszny pocz?stunek – pizza oraz rozstrzygni?cie przeprowadzonych konkursów.

                                                        Jolanta Rybak

              

Zima w mie?cie 2012

Akcja „Zima w mie?cie” w Ognisku „Marymont” trwa?a od 16 do 27 stycznia w godz. 9.00.-16.00. W zaj?ciach uczestniczy?o 34 wychowanków. Wychowawcami pracuj?cymi byli: Jerzy Makarewicz, Beata Ka??basiak, Jolanta Rybak, Marta D?browska i Agnieszka Ciepielewska.

Dzieci podczas pobytu w Ognisku obj?te by?y dwoma posi?kami. Drugie ?niadanie przygotowywa?y wspólnie z wychowawcami, a obiady jad?y w SP 155, w której mie?ci si? Ognisko.

 Program Akcji opiera? si? g?ównie na zaj?ciach poza terenem Ogniska. Dzieci by?y w kinie na filmie pt.: „Kot w butach”, dwa razy na kr?gielni, cztery razy na basenie, dwa razy na lodowisku oraz dwa razy w muzeum – Muzeum Archeologicznym, gdzie bra?y udzia? w warsztatach tkackich i zaj?ciach, na których wykonywa?y bi?uteri? z modeliny. Poza tym bra?y udzia? w zaj?ciach plastycznych, muzycznych, komputerowych i sportowych organizowanych na terenie placówki. Zaj?cia cieszy?y si? du?ym powodzeniem. By? intensywne, ale atrakcyjne dla dzieci.

Podsumowaniem Akcji „Zima w mie?cie” by? przepyszny pocz?stunek – pizza oraz  rozstrzygni?cie przeprowadzonych konkursów, rozdanie pami?tkowych dyplomów i nagród.

I tylko szkoda ze tegoroczne ferie sko?czy?y si? w czasie ,kiedy inne województwa je dopiero zaczyna?y…

  Obejrzyj zdj?cia

 

                 Zima w mie?cie 2011
Jak wygl?da?y nasze ferie?
Nasi wybra?cy Miko?aj, Piotrek,Stasiek i Jacek -szusowali na nartach na obozie w Sopotni Wielkiej i bardzo nie?le im sz?o!
A my(pozostali)? - brali?my udzia? w akcji „Zima w mie?cie”. Ciocie i wujek starali si?, aby?my ani przez chwil? si? nie nudzili. Chodzili?my wi?c na ?y?wy,do kina,na basen i na kr?gielni?.

W ognisku grali?my w ró?ne gry planszowe (tu królowa? "Rumikub") , korzystali?my z pracowni komputerowej,a maluchy baraszkowa?y w swojej „czwórce”(tunel, namiot, zabawkowa pracownia gotowania i warsztat naprawczy).Mogli?my si?  wykaza? zdolno?ciami malarskimi.Nie zabrak?o te? zabaw na  ?niegu.
Razem z cioci? Gosi? szykowali?my sobie pyszne ?niadania(obiady zjadali?my w niedalekiej szkole przy ul. M?cis?awskiej). Na naszym du?ym, ogniskowym ekranie ogl?dali?my najciekawsze filmy ostatnich lat.
Przez ca?e dwa tygodnie na sali gimnastycznej szykowali?my swoj? form?(ale ?wiczyli?my nie tylko gr? w pi?k? no?n?) na najwa?niejsze wydarzenie ostatniego dnia ferii –
Turniej Pi?karski o Puchar Przechodni Ogniska Marymont.
Turniej z mistrzowsk? opraw?: hymn, mecz, medale, wr?czenie pucharu i oczywi?cie s?ynne "We Are the Champions" The Queen przeszed? ju? do historii. Wygra?a dru?yna „W paski” z Paska. Oj, czekamy na nast?pne rozgrywki!
   Jako ?e s?owo nie odda naszych wszystkich prze?y? feryjnych obejrzyjcie zdj?cia w naszej galerii. 
                                         
                                                                                      Autor       J.Makarewicz
Galeria
0 Komentarzy · 44397 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR