Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

[Rozmiar: 418 bajtów]MOPTA

Mi?dzyogniskowy Otwarty Przegl?d Twórczo?ci Artystycznej MOPTA

MOPTA jest najwi?kszym wydarzeniem z dziedziny kultury w Zespole Ognisk Wychowawczych. Uczestnicz? w nim dzieci i m?odzie?, które przygotowuj? programy artystyczne w takich dziedzinach jak: przedstawienia teatralne, taniec, ?piew, playback show, poezja.

W Mi?dzyogniskowym Otwartym Przegl?dzie Artystycznym zaanga?owane s? wszystkie Ogniska Wychowawcze. Celem MOPTY jest udost?pnienie prawdziwej sceny teatru dla wychowanków, gdzie mog? zaprezentowa? swoje umiej?tno?ci artystyczne.

W 2007 roku odby?a si? ju? III edycja przegl?du w Teatrze Na Woli, w której bra?o udzia? blisko 120 osób ze wszystkich Ognisk w Warszawie.

MOPTA to du?e przedsi?wzi?cie kulturalne wymagaj?ce olbrzymiego nak?adu pracy zarówno ze strony dzieci jak i instruktorów i wychowawców przygotowuj?cych programy. Przygotowania do niej trwaj? przez wiele miesi?cy, zaczynaj? si? od po?owy wrze?nia, a ko?cz? uroczystym fina?em w czerwcu. Mi?dzyogniskowy Otwarty Przegl?d Twórczo?ci Artystycznej zosta? obj?ty Honorowym Patronatem prezydenta m. st. Warszawy, który wspiera to przedsi?wzi?cie i pomaga w jego organizacji. Wa?nym partnerem w organizacji MOPT-y jest Biuro Polityki Spo?ecznej urz?du miasta Warszawy.

Przegl?d zyska? sobie wielu partnerów i przyjació? zw?aszcza dla dzieci, które urzekaj? swoimi pomys?owymi i atrakcyjnymi wyst?pami w teatrze. Wielkie prze?ycie jakim jest publiczny wyst?p na scenie dla m?odego cz?owieka dostarcza wielu emocji, stresu, a tak?e zadowolenia, rado?ci i u?miechu dla zawsze pe?nej widowni teatru. To w?a?nie podczas fina?owego koncertu MOPTY wytwarza si? niepowtarzalna atmosfera i klimat, który jest potem wspominany a? do nast?pnego przegl?du za rok.


Autor: Jerzy Kaczorowski
KABARET TOFIK w troch? innym wykonaniu

Wydarzenia
PonWt¦rCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Losowa fotografia
Partnerzy

Urz?d m. st. Warszawy

Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy

Pomó?my Dzieciom

GEPAS

STP

Razem Dla Wolontariatu

Fundacja BG?

Warszawska Strefa Rodziny

Na Skarpie

Ulubione
Podoba Ci się nasza strona i chcesz byc na biezaco z tym co sie u nas dzieje?
Dodaj nas do ulubionych!
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR